Rzeka Mroga

Obwód rybacki rzeki Mrogi nr 1 zlokalizowany jest w regionie Środkowej Wisły i obejmuje wody rzeki Mrogi od jźródeł do ujścia do rzeki Bzury i rzeki Mrożycy od jej źródeł do ujścia do rzeki Mrogi, wraz z wodami jej dopływów oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie i odpływie do wód tej rzeki. ZBIORNIKI ZAPOROWE: Rochna, Lisowice, Rogów, Kołacin, Huta Józefów, Mrożyczka w m. Głowno. Całkowita powierzchnia obwodu rybackiego rzeki Mrogi nr 1 oraz ......